LONCA TÜRKİYE

Türkiye’de Ticaret ve İşlerin büyüme şekli değişiyor...

 • LONCA İş Buluşmaları ilk 2016 Ocak ayında Esnaf Bülteni Dergisi sahibi ve Yeniden İnşa Derneği Genel Başkanı Eşref Küçükateş’in “Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları” ismiyle aylık olarak başlattığı toplantıların, artan talep ve gelen istekler doğrultusunda haftalık iş toplantılarına dönüştürülmesi için kurulan ekiple verilen karar doğrultusunda 01/03/2019 tarihinden itibaren adı LONCA İŞ BULUŞMALARI ORGANİZASYONU olarak değiştirilmiştir.
 • Eşref Küçükateş LONCA İŞ BULUŞMALARI ORGANİZASYONU için kurduğu yeni ekiple;
  • 2016 yılından itibaren tek gurup olarak faaliyet gösteren LONCA İŞ BULUŞMALARI ORGANİZASYONU 2019 yılı Mart ayından itibaren toplantı mekânı, kuralları ve sistemini değiştirerek ve yeni guruplar oluşturmak için çalışmalarına hız vermiştir.
  • 400’den fazla “Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları” katılımcıları ve LONCA’ya yeni üye olacak iş insanlarıyla 2019 yılı sonun kadar, 50 -70 kişiden oluşan en az 6 gurup kurmayı hedeflemektedir.
 • İstanbul Dışındaki illerde de guruplar kuracağız
  • LONCA İş Buluşmaları Organizasyonu 2019 yılı İstanbul hedeflerinin yanı sıra diğer illerde de guruplar kurarak büyümesini en kısa sürede yurt dışına taşımayı hedeflemektedir.

LONCA ile işlerinizi kademeli olarak % 100’e varan oranda büyütmeye varmısınız?

 • LONCA ile bu mümkün! Bunu “Milli ve Yerli Esnaf Buluşmalarında” sağlayan üyelerimiz oldu. Kurduğumuz Whatsapp gurubuyla bile büyük iş imkânları ve iş paslaşmaları sağlandı. İş ortaklıklar ve Proje ortaklıkları kuruldu.
 • LONCA ile yeni müşteri sayınızın hızla arttığına tanık olacaksınız. LONCA refarans ile büyümeyi ve üye işletmelerine her üyesinin referans olmasını sağlar.
 • Referans la büyüme tüm büyük şirketlerin vazgeçmediği bir pazarlama ve yeni müşteri edinme şeklidir.

LONCA üyeleri önce tanışma ve dostluk kurar sonra iş paslayarak büyür!

 • LONCA’ya üye olan her iş sahibi aynı zamanda profesyonel bir pazarlamacıdır. Atalarımız Gezen tilki, yatan Aslan’dan iyidir diye boşuna söylememiş. Bizim üyelerimizde diğer üyeleri ziyaret eder ve onları daha iyi tanıyarak dostluklar kurar.
 • LONCA üyeleri ayrıca kurduğu bu dostluklarla kendi işinden önce arkadaşının işini iyileştirmeye ve geliştirmeye katkı sunmak için birbiriyle yarışır.
 • Buda “KAZANDIR ki, KAZANASIN” prensibinin işleyerek bütün üyelerin bu organizasyondan istifade etmesini sağlar.

LONCA üyeleri ile tanışmak, LONCA İş Buluşmaları gurubunu tanımak ve Yeni LONCA gurubu kurmak için!

 • LONCA Organizasyonunu tanımanın en iyi yolu Bir LONCA Gurubunun her ay gerçekleşen “3 Sabah kahvaltısına bir Akşam Yemeğine” katılmanız hem işinizin büyümesine katkısını görmeye hem de yeni dostluklar edinmenize katkı sağlayacaktır.
 • Eğer ilk kez gelen bir misafirimiz iseniz, lütfen buraya tıklayınız.
 • Eğer yeni bir grup kurmakla ilgileniyorsanız, süreç ve iletişime geçilmesi gereken kişiler hakkında bilgileri de buradan edinebilirsiniz.

Ahi’lik

 • Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.
 • 600 yıl Anadolu’da uygulanan Ahilik, 3. Ahmet dönemine dek sürdü. 1727 yılında “gedik” denen bir düzen uygulanmaya başlandı. Ahiler birliği mensuplarına tezgâh başında sanat, zaviyelerde edep öğretmenin, Müslümanlara özgü olarak sürüp gelmesi 17. yüzyıla kadar sürmüş, fakat Osmanlı Devleti’nin Gayr-ı Müslimler üzerindeki egemenlik alanı büyüyüp genişledikçe, sanatkârlar çoğalıp dalları arttıkça, bu Müslüman ve Gayr-ı Müslim ayırımı daha fazla sürdürülmemiş, Gayr-ı Müslim tebaanın artmasıyla doğru orantılı olarak çeşitli dindeki kişiler arasında ortak çalışma zorunluluğu doğmuştur. Bu, din ayırımı gözetilmeden kurulan, eski niteliğinden fazla bir şey kaybetmeyen yeni organizasyona Gedik denmiştir.
 • Ahi sözü Divan-ü Lügat-it-Türk ve Atabetü’l-Hakâyık gibi kaynaklarda “eli açık, cömert” olarak açıklanıyor. Türkçe “akı” kelimesinden geldiği görüşü savunuluyor. “Akı” kelimesi Türk dilinde çok görülen ve Türkçe kuralları içinde bulunan bir ses olayı olan (k > h) değişimiyle “ahı” şekline dönüşmesinden ve dolaylı “ahi” oluşumu savunuluyor. Bu ses olayların Türk dilinde birçok örnekler bulunur.

Ahilik teşkilatı

 • Ahilik teşkilatı Selçuklular döneminde ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra, askerî ve siyasî faaliyetlerde de bulundukları, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynadıklarını iddia ediliyor.
 • Ahilik teşkilatı Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında ve daha sonrasında da devam etmiş bir sosyal kurumdur. Ahiliğin kurucusu olarak Ahi Evren bilinmektedir. Kırşehir de kabri bulunan Ahi Evran’ın kurduğu bu teşkilatla ilgili Ahilik geleneğinin unutulmaması için Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından bazı şehirlerde her yıl Ahilik haftası ve kutlamaları yapılmaktadır. Ahilik teşkilatı, gençlerin iyi yetişmesini ve meslek kazanmasını sağlardı. Savaş, afet vs. kötü durumlarda da kuruma üyeler ve halk arasında dayanışma olurdu. Padişahlar ve diğer yöneticiler de ahilik teşkilatına katkılı olup destekleyerek gelişmesini istemişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde sanatkârlar ve zanaatkârlar tarafından yine aynı amaçla kurulan Fütüvvet Teşkilatı ile benzerlikler gösterir. Fütüvvet teşkilatının Osmanlı Devleti’ndeki devamı niteliğindedir.
 • Üyelik için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getirebileceği düşünülenler Ahi olamazlar. Örneğin insan öldürenler, hayvan öldürenler (kasaplar), hırsızlar, zina ettiği ispatlananlar örgüte katılamaz.
 • Ahilikte sanatkârlar gündüzleri işyerlerinde 4 boyuttan oluşan hiyerarşi içinde mesleğin inceliklerini öğrenirler, akşamları toplandıkları ahi konuk ve toplantı salonlarında aynı hiyerarşi içinde ahlaki ve felsefi eğitim görürlermiş.

Ahilikte sanatkârlar hiyerarşisi

 • Yamak
 • Çırak
 • Kalfa
 • Usta

Ahilik teşkilatın ve Ahiliğin önde gelen altı ilkeleri

 • Elini açık tut,
 • Sofranı açık tut,
 • Kapını açık tut,
 • Gözünü bağlı tut,
 • Beline sahip ol,
 • Diline sahip ol.

Ahilik teşkilatı 9 dereceli bir düzene dayanır

Her kapı üç dereceyi içerir. Bu dereceler şöyle sıralanır:

 • Yiğit
 • Yamak
 • Çırak
 • Kalfa
 • Usta
 • Ahi
 • Halife
 • Şeyh
 • Şeyh-ül Meşayıh

Etkisi

 • Ahilik, Galip Demir’e göre, “Türkler’ in Rönesans’ıdır.
 • Veysi Erkene göre, Ahilik ve kurum düzeni bugünlerin şartlarında bile, 5 çekirdek ilkeleri ile “Toplumsal sorumluluk, Hizmette mükemmellik, Dürüstlük ve doğruluk, Ortak yaşama “,ile örnek bir ‘yatay örgütlenme’ toplum hareketi şekillendiriyor. Erken, Ahiliğin bu yönüyle, 2000’li yıllar için bile ileri bir örgütlenme modeli sunduğunu kaydediyor.
 • Ahilik töreleri yaygın olan Türkçe deyimlere dönüştüler. Örnek olarak “pabucunu dama atmak” sözünün kökeninin ahiliğin peştamal kuşanma töreni ile ilgili olduğunu. Çıraklıktan kalfalığa geçiş töreni öncesinde eğitimi tamamlanan çırağın pabucu dama atılırmış. Bir yandan da artık ustalarından, kalfalarından eskisi gibi ilgi görmeyeceğini ortaya koyarmış bu deyim.