LONCA ETİK DAVRANIŞ ve KURALLARI

LONCA İş Buluşmaları (LİB)’e Hoşgeldiniz

Burada yazılı olanlar, tüm LİB misafir ve üyeleri için çok önemli, faydalı ve iş geliştirmeye dönük bilgiler içermektedir.

Bu yazıyı dikkatle okumanızı ve özellikle kurallarımızı ve felsefemizi anlamanız sistemin işlemesi açısından son derece önemlidir.

LONCA Düşünce yapısı

LİB’de başarılı olmak için, önce canan sonra can diyen, diğer üyelere desteği kendine vazife olarak gören, pozitif ve yardımcı olmak için çaba sarfetmelisiniz. Böyle yaparsanız diğer üyelere örnek olur, aynı zamanda üyeler arası “Kazandırırsan, Kazanırsın” karakter ve davranış alışkanlığı kazanılmış olur bu durumda üyelerin birbirine bağlılığını sağlar.

“Kazandırırsan, Kazanırsın” davranışıyla hareket eden tüm üyeler, diğer üyelere destek olarak, destek bulma yolunu açmış olur ve şirketine düzenli iş paslanmasını sağlamış olur.   

Misyonumuz…

LONCA Buluşmalarının yerine getirdiği en önemli görevi, bütün üyelerini her sektörden kendi işini kurmuş ve piyasada kabul görüp ciddi müşteri listesine ulaşmış iş sahipleriyle buluşturarak uzun yıllar devam edecek, birbirlerine referans olarak sıkı dostluklar kurmalarını sağlamaktır.

LONCA Buluşmalarının üyelerine kazandırdığı haslet ve iş hayatı prensibi birbirinden önce davranarak senin için ne yapabilirim diye sordurmaktır.

LONCA Buluşmaları üyeleri son derece kazandırmaya odaklı, iş üretme ve yönlendirmeler yaparak birbirlerine referans olmasını sağlayan, dinamik ve profesyonelce kurulmuş sistemimiz ile onlara faydalı olmaktır.

LONCA İş Buluşmalarında Ticari Ahlakla Davranış ve Etik Kuralları

 1. Verdiğim fiyatlar piyasa şartlarına uygun olacak, fahiş olmayacak. Satış veya sipariş gerçekleştiğinde zamanında teslim edeceğim. Teslim sonrası müşteri isteklerine anında cevap vereceğim, eksik veya hata varsa hemen gidereceğim.
 2. Fiyatta uygun olacağım, üründe, hizmette kalite ile garantiye dikkat ve riayet edeceğim.
 3. Misafir ve Üyeler ile bana referans oldukları kişilere karşı verdiğim tüm sözleri tutacağım, yalan konuşmayacağım ve dürüst davranacağım.
 4. Misafirler ve Üyeler ile bana referans olunan kişiler arasında iyi niyet ve güvene dayalı bir ilişki ve dostluğun tesis edilmesi için gayret edeceğim.
 5. Bana yapılan ve benim yaptığım iş referanslarının takibini ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacağım.
 6. Misafirliğim ve üyeliğim süresince sabah ve akşam yapılan LONCA İş Buluşmalarına tam vaktinde kesintisiz katılacağım.
 7. İşimin ve Mesleğimin standartları ve ölçütleri neyi gerektiriyorsa o çerçevede davranacak ona göre hareket edeceğim.
 8. Ürünlerin tüm özelliklerini ve ayıpları ile eksiklerini çok açık ve net olarak Misafir ve üyeler ile referans olunduğum kişilere dosdoğru anlatacak hepsinin arasındaki fiyat farkı nedenini dürüstçe beyan edeceğim.
 9. LONCA İş Buluşmaları tanıdığım Misafir ve Üyeleri işyerlerinde ziyaret ederek daha sıkı dostluk ve iletişim kuracağım.
 10. Randevu saatlerime sadık kalacak LİB sayesinde tanıştığım veya referans gösterildiğim kişilerle buluşmaya tam zamanında gideceğim…

Tüm meslek dallarında ve sektörlerde odalar, meslek kuruluşları ile bakanlıklar başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan düzenleme ve uygulama yönetmelikleri ve kanunlar yukarıda belirttiğimiz kuralların üzerindedir.  

Genel Kurallar

 1. LONCA İş Buluşmalarındaki 50-70 kişiden oluşan guruplarda, her sektörden,  meslek gurubundan, branştan, kategoriden, hizmet sektöründen bir kişi olacaktır.  Guruplardaki Üye İlişkileri Birimi, gruplarda birden fazla sektör-kategori oluştuğunda toplantıya devam etme veya başka guruba gönderilme yetkisine sahiptir.
 2. Misafir ve Üyeler, buluşmalarda asli işlerini temsil etmekle yükümlüdür.
 3. Buluşmalar 90 dakikadır. Misafir ve Üyelerin toplantıya saatinden önce gelerek kayıt işlemlerini tamamlaması ve toplantı süresince toplantı kural ve kaidelerine uyarak toplantının sonuna kadar kalınması ve uyulması en önemli kuraldır.  
 4. Bir kişi, bir LONCA İş Buluşmaları gurubuna üye olabilir. Bir üye, ikinci bir LONCA İş Buluşmaları gurubuna veya her meslekten bir temsilcinin bulunduğu başka bir gruba üye olamaz. Bu konuyu düzenlemekle üye ilişkileri birimi yetkilidir.
 5. LONCA İş Buluşmalarında tam zamanında hazır olmak ve 90 dakika süren toplantıya katılmak çok önemlidir. Üye toplantıya katılmıyorsa, yerine vekil gönderebilir. (ancak vekil, hem o gurubun üyesi hem de kişiyi temsil eden vekil olamaz). Böyle olursa üye, kayıtlarda yok yazılmaz. Her üyenin, her 6 ayda gerçekleşen 24 toplantıdan 3’üne katılmayabilir 3’ünede vekil gönderebilir.  6 kereden fazla devamsızlık yapan üyenin, üyeliğine buluşma gurubunun lideri veya Üye işleri birimi son verir.
 6. LONCA İş Buluşmaları Gurubunun her üyesi, bulunduğu guruba her hafta bir misafir getirmesi çevrelerini genişletmeleri, diğer üyelere iş yönlendirme yapması, en önemli çalışma, gelişme, büyüme şartıdır.     Her, LONCA İş Buluşmaları Gurubu üyelerin toplantı devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak için getirmesi gereken misafir ve yapması gereken iş yönlendirme sayısını düzenleyebilir.
 7. Misafirler, 3 kahvaltılı, 1 akşam yemekli olmak üzere en fazla 4 LONCA İş Buluşması toplantısına katılabilir.
 8. Her üye, içinde bulunduğu LONCA İş Buluşmaları gurubu yöneticisin açıkladığı sıraya göre 5-10 dakikalık detaylı bir sunum yapma hakkına sahiptir. Detaylı sunum yapan konuşmacı, misafir getiren, üye ziyareti yapan veya üyelere iş yönlendiren LİB üyeleri arasında yapılacak çekilişte belirlenen üyeye verilmek üzere, hediye getirmek zorundadır.
 9. Yeni üyelerin tümü, LİB’e dâhil oluşlarından itibaren 2 ay içinde Başarılı Üye olma eğitimine katılmaları zorunludur.
 10. LİB Üyelerinin uzun süre toplantılara katılmasını engelleyici durum oluşursa ( uzun süre şehir veya ülke dışında olacaksa, ciddi sağlık sorunları durumunda, ameliyat, doğum, sürekli tedavi gerekmesi) vb. durumlarda yerine sürekli olarak vekilini gönderebilir veya LİB, Üye İlişkileri Birimine bilgi vererek buluşmalar katılmama hakkını kullanabilir. LİB, Üye İlişkileri Birimi’nin oluru ile 4 haftadan 12 haftaya kadar izinli sayılabilir. Ancak, izinli süreye için “belirlenmiş olan aylık toplantı katılım bedellerini” ödemiş olması ve vekilini belirlemiş olması şarttır. LİB, Üye İlişkileri Birimi’ne önceden bildirilmeyen, devamsızlıkların yapıldıktan sonra gün içinde ve/veya daha sonradan bildirilmesi sorun sağlıkla ilgili dahi olsa kabul edilmeyecek, üye yok yazılacaktır.  Üyeler böyle durumlarda vekillerini göndermelidir.
 11. Yeni üyenin mesleğinden gurupta eski bir üyenin olması durumunda, LİB, Üye İlişkileri Birimi’ne bildirimde bulunarak ikaz ve itiraz etmek, üyenin görevidir. Yeni üyeliğin kabul edilmeden önce, ikaz ve itirazın gerçekleşmesi şarttır. Herhangi bir ikaz ve itiraz olmazsa LİB, Üye İlişkileri Birimi, tüm üyelerin onay verdiğini varsayarak yeni üyenin üyelik başvurusunu kabul edecektir.
 12. Meslek-Sektör değişikliği yapmak isteyen üyelerin, sıfırdan yeni üyelik için başvuru yapmaları ve LİB, Üye İlişkileri Birimi’nin değişikliği istenen Meslek dalı ve sektör için olumlu görüş vermesi gerekir.
 13. LİB’in başka toplantı gurubuna geçmek isteyen üyelerin, yeni üyelik başvurusunda bulunmaları ve aynı ilk kayıtlarında olduğu gibi Meslek-Sektör açısından gitmek istedikleri toplantı gurubundaki diğer üyelerin ikaz ve itirazı olmaması ve LİB, Üye İlişkileri Birimince onaylanması şarttır. Onay işleminden sonra tüm ücretler yeni guruba göre düzenlenip,  aktarılabilir.
 14. Misafir veya herhangi bir üyeyle sorun yaşandığında, sorumluluk Üye İlişkileri Biriminde olup, üyenin diğer üyelere kazandırma azmi ve performansıyla ilgili ayrıca organizasyona sadakat ve bağlılığını denetim ve gözlem altına alabilir.
 15. Üyelerin, LİB’in Prensip ve Etik Kurallarına uymamaları halinde Üye İlişkileri Birimi, üyeliğe son verebilir. Üye İlişkileri Birimi olmayan guruplarda, Yönetim Kadrosu bu görevi üstlenir.
 16. Zaman, Şehir, Ülke ile değişen ve gelişen şartlar ile ortamlara bağlı olarak LİB’in prensip ve etik kuralları değişkenlik gösterebilir. Değiştirilmesi teklif edilen prensip ve etik kurallar Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulunca incelenerek tavsiye kararı alınmak zorundadır.
 17. Yönetim Kadrosunda görevli LONCA İş Buluşmaları Başkanı, Üye İlişkileri Birimi Başkanı, Muhasip ve Genel Sekreter üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdikleri takdirde, 6 aylık LİB üyelik ücretini ödemez. Yönetim Kadrosunda görev alacak olanlar görev yerini doldurabilmek için, Yönetici Kadro Anlaşmasında belirtilen tüm maddeleri kabul etmek zorunda ve görev almadan önce eğitim almak zorundadır.
 18. Üye İlişkileri Birimi kurulmamış olan Buluşma Guruplarında, Yönetici Kadro Üye İlişkileri Birimi gibi hareket ederek onun görevini yerine getirir.
 19. LİB toplantılarında hazırlanan üyelerin irtibat bilgilerini içeren listeler, toplantıya katılan her üyeye teslim edilmesini sebebi birbirlerine en hızlı şekilde iş yönlendirmesi yapmalarını sağlamak içindir. LİB TOPLANTISINA KATILAN ÜYELERİN İRTİBAT BİLGİLERİNİ İÇEREN LİSTELER MİSAFİRLERE VERİLMEZ SADECE ÜYELERE VERİLİR. Misafirler bu listeleri edinerek firmalarını tanıtmak ya da ürünlerini pazarlamak amacıyla kullanamazlar. LİB toplantılarına katılan Misafirler o gurup üyelerinden ve Gurup Yönetim Kadro’sundan izin almadan listedeki üyeleri sms, e-posta, ve diğer iletişim yollarıyla sürekli arayarak ürün, firma tanıtımı yapan ve ziyaret edenler için haksız bilgi ve veri kullanımı hakkında hukuki ve yasal tüm yaptırımlar uygulanacaktır.

İdare Prensiplerimiz

 1. Üyelik bedelleri 12 aylıktır ve ilk 12 aylık üyelik yılında üyelik ücreti ile birlikte kayıt bedeli ödenir. Üyelik ücreti ödemeleri için, Üye İlişkileri Birimi Başkanı ile irtibat kurmalısınız. Üyelik ödemeler elde ödenemez, banka havalesi ya da kredi kartı ile ödenmesi mecburidir.
 2. İş Buluşmaları, İş Geliştirme çalışması ve toplantıları ile iletişim bilgileri paylaşma gayesi olan kişi-kurum-kuruluş -dermek-platform vb. oluşumlar  LİB, Genel Merkezi’nin onayını almak şartıyla LİB Prensipleri ve etik kurallarını içeren ve LİB bünyesine dâhil olarak LONCA İş Buluşmaları toplantıları yapabilir.  LİB, izin verdiği ve bünyesine kattığı bu kişi-kurum-kuruluş -dermek-platform vb. oluşumlara ilçesinde, şehrinde, ülkesinde veya içinde bulunduğu oluşumda birden fazla LONCA İş Buluşması Gurubu kurma ve kurdurma hakkını saklı tutar. Bu oluşumlar LİB’den izinsiz yeni guruplar kurduğu takdirde LİB yasal ve hukuki tüm yollara başvuracaktır.
 3. Sonraki yıllarda devam edecek üyelik sözleşmeleri için 11. Ayda yeni senenin üyelik sözleşmesinin ilgili senedeki 12 ay dolmadan bir sonraki yılın üyeliğinin yenilenmesi ve ücretinin yatırılması mecburidir. Üyelik süresi bitimine 1 ay kala yeni senenin üyelik yenileme ücreti ödenmezse, LİB üyeliğini yenilenmeyen kategori-işkolu-sektör için yeni üyelik başvuruları alabilir hatta yeni üye kaydedebilir. Üyenin kategori-işkolu-sektörü için alına yeni başvurulardan sonra üyeliğe devam etmek isterse ilk defa müracaat ediyormuş gibi üyelik aidatının yanı sıra kayıt ücretini ödemek zorundadır.
 4. 12 ay için alınan üyelik aidat bedeli hiçbir şart ve koşulda geri verilme iade edilmez. Üyelere Kazandırma ile LİB kural ve Prensiplerine uyumda başarı gösteren üyelere, talep ederlerse, daha sonra kullanılmak üzere LİB Genel Merkezi’nin kararı ve oluru ile Kredi Sertifikası verilebilir.
 5. Üyelik ücretleri her kişi ve kurumun kendisine aittir. Ödenen üyelik bedelleri başka bir kişi veya kuruma devredilemez, aktarılamaz. Üyelik bedelleri sadece aynı şirket görevlileri arasındaki değişimde, aynı kişinin sektör değişimde ve aynı kişinin başka bir guruba geçiş durumunda gerçekleşebilir. 
 6. LİB, LONCA Girişimcilik Ticaret Limited Şirketi Bölge Koordinatörleri herhangi bir üyenin LİB Toplantı Guruplarına katılımına son verme yetkisine sahiptir.   .
 7. Başka bir gruba geçmek isteyen üye, o gurubun Üye İlişkileri Birimine üye başvurusu yapması gerekir. Bu üyenin kalan süresi  12 aydan az ise, yeni üye gibi başvuru yapması mecburidir. Üye İlişkileri Birimi üyeyi kabul ettiği takdirde, üyenin daha önce bulunduğu gurupta başarılarından dolayı kazandığı hediye ek süreler varsa yeni guruptaki üyelik süresine ilave edilir. 

Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulu

LİB Prensiplerine ve etik kurallarına ilişkin sorunların ve oluşan problemlerin çözümü için kurulan Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulu, LİB bünyesinde yer alan birçok guruplardaki normal üyeler tarafından oluşturulur. Danışma Kurulunun gayesi, LİB Genel Merkezi ile üyeler arasındaki iletişimi ve diyalogu sağlamak. Danışma Kurulu ile ilgili merak ettiğinin ve öğrenmek istediğiniz bir ayrıntı varsa LİB Bölge Koordinatörüne başvurunuz.

Önyargı, Eşitlik ve Ötekileştirmeyi etkileyecek yaklaşım ve davranışlar;

 • LİB Genel Merkezi ile LİB Ulasal ve Uluslararası Danışma Kurulu, oluşmuş tüm LONCA Guruplarındaki üyelerin İş Dünyası ve İş Ahlakı kurallarına uyumlu kıyafetlerle toplantılara katılması gerektiğini kabul ve beyan eder.  LONCA İş Buluşmaları Guruplarına katılan tüm üyelerin ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, ulusal köken, medeni hal, yaş veya fiziksel engellerine bakılmaz.
 • Tüm üyelerin meslek kategori-sektör-işkolu özelliklerini dikkate alarak değerlendirilip, seçilmelerini mecbur tutar.
 • LONCA İş Buluşmaları Guruplarında ki iş kollarında faaliyet gösteren üyelerin hiçbiri ve sattıkları hiçbir ürünü Dünyadaki hiçbir ülkeye, hiçbir inanca ve insan sağlığına dolaylı veya direkt zarar veremez, zarar veren kimyasal ve/veya söylem kullanamaz.
 • LİB, bu Önyargı, Eşitlik ve Ötekileştirmeyi etkileyecek yaklaşım ve davranışlar beyanını ihlal eden görmezden gelen hiçbir gurubun ve/veya üyenin LİB bünyesinde kalmasına ve faaliyet göstermesine izin vermeyecektir.

Toplantı Yöntemi ve Uygulamalar;

LONCA İş Buluşmalarında kullanılan yöntemler ile uygulamalar tüm üyelerin en etkin, en rahat ve en verimli şekilde birbirlerinden istifade etmelerini sağlayan, denenmiş faydaları görülmüş uygulamalardır.

LONCA İş Buluşma Gurupları arasında ziyaretler

 1. LİB üyeleri diğer LONCA guruplarını ziyaret ettiklerinde o gurubun üye ilişkileri başkanına bilgi vermeli ve toplantıda hangi guruptan bu guruba misafir olarak geldiğini söylemeli.
 2. LİB üyesi ziyaret ettiği gurubun Üye İlişkileri Birim Başkanına hangi meslek-kategori-işkolundan olduğu bilgisini vermeli. O guruptan aynı alanda faaliyet gösteren üye varsa o gurubu ziyaret edemez ve Üye İlişkileri Başkanınca engellenir.
 3. LİB üyeleri ziyaret ettikleri gurubun çalışması ve o gurubun üyelerinin söylemleriyle çelişen söz ve hareketlerde bulunmamalı kibar ve nazik bir misafir olarak o guruba fayda sağlama ve o guruptan faydalanma çabası içinde olmalıdır.
 4. Tüm LİB üyeleri tanımadığı kişi ve Misafirlere referans olurken ve iş paslarken son derece dikkatli davranmalı ve iyi araştırmalıdır.
 5. Başka gurubu ziyaret eden LİB üyesi o toplantı ücretini ödemek zorundadır.
 6. LİB üyesi ziyaret ettiği gurubun Yönetim Kurulu Başkanını ve Gurup Koordinatörünü ziyaret etmeden önce bilgilendirmelidir.
 7. Her LİB üyesi, 12 aylık üyelik süresince başka LONCA guruplarını en fazla 4 kez ziyaret edebilir.

Toplantıda bulunmamak veya zamanında gelmemek…

 • Toplantılarda bulunmamak veya zamanında gelmeyerek geç katılmak iş kaybına neden olacak en önemli davranıştır. Bu hareket toplantıdaki üyelerin dikkatinin dağılmasına ve onlarında olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. Üye İşleri Birimi toplantıya sıklıkla katılmayan ve sürekli geç kalan LİB üyelerini uyarmakla yükümlüdür. Uyarıları dikkate almayan üyenin guruba daha fazla zarar vermemesi için Üyelik İşleri Birimi bu kişinin üyeliğine son verir.

Üyelerin Tayin Ettiği Vekil Kuralları

 • Her LONCA Üyesi iş buluşmalarına katılmadığı zamanlarda onu temsil edecek 4 kişilik vekil listesi hazırlamalıdır. LONCA Üye sözleşmesinde ismi yazılacak olan bu kişilerin LONCA İş Buluşmalarının formatına, kurallarına ve Üyenin işine hakim olması gerekir.
 • LONCA Üyesi herhangi bir nedenle LONCA İŞ Buluşmasına katılamazsa sadece bu 4 vekilden birisi onun yerine gelebilir. Üyelerin bu grup listesine, kendi networklerinden uygun bir vekil bulamama gibi acil durumlarda başvurmaları tavsiye edilir.
 • Üyenin tayin ettiği vekiller; Ortaklarından, Müşterilerinden, İş Çevresinden, Aile Fertlerinden veya Çalışanlarından olmak zorundadır.
 • Vekil katıldığı toplantıda, LONCA Üyesinin işini anlatmak ve tanıtmakla yükümlüdür.
 • LONCA Üyesinin izniyle Vekilin başka alanda bir işi varsa onu tanıtabilir. Ancak, o toplantıda Vekilin yaptığı işi yapan başka bir üye varsa Vekil kendi işini kesinlikle tanıtamaz.
 • LONCA Üyesi toplantıya Vekilin katılacağını haber vermek zorundadır. Misafir sorumlusu Üye vekilini karşılar ve gurupla tanışmasını sağlar.
 • LONCA Üyesi sürekli olarak vekil gönderemez. Bu durum sık sık tekrarlandığında Üye İlişkileri Birim Başkanı bu durumu soruşturmaya, LONCA Üyesinin katılmama sebebini incelemeye yetkilidir. LONCA Üyesi Yurt dışında, Hastanede vb. durumlarda olduğunu anlatmak ve ispatlamak zorundadır.

Çok Aşamalı Satış ve Pazarlama Sistemi:

 • LONCA İş Buluşmaları Üyelerinin, Çoklu Satış Sistemi Uzmanlarının yaptığı İş Fırsatı sunumlarına ve yaptıkları iş ve ürün tanıtımlarına dikkat kesilerek yoğunlaşması gerekir.
 • Çok Aşamalı Satış ve Pazarlama Sistemi uzmanlarının anlattığı İş Fırsatı konusu veya Ürünün, LONCA Üyeleri tarafından Suiistimali, Pasif ize edilmesi, olumsuz karşılanması, Negatif yönleriyle ele alınarak Fikrin, Ürünün, İş Fırsatının değerlendirilmesinin engellenmesi gibi durumların yaşanabildiği Dünya’nın her yerindeki bu tür toplantıların tamamında karşılaşılan sorunlardır.
 • Bu sunumlarda sorun yaşanmasına neden olan üyeyi Üye İşleri Birimi sözlü uyarıda bulunabilir, izlemeye alabilir, devam ettiği takdirde üyelikten çıkartabilir.
 • Çünkü, Çoklu Satış Sistemi Uzmanlarının yaptığı İş Fırsatı sunumları LONCA İş Buluşmaları sorumluları ve yetkililerince önceden dinlenilmiş, birçok açıdan incelenmiş ve tüm kurullarınca LONCA Üyelerine fayda sağlayacağına kanaat oluştuğu için sunum gerçekleşmiş olacaktır.

LONCA Üyelik Ücreti nerelere harcanır nasıl değerlendirilir:

LONCA Üyelerinden Yıllık Üyelik Aidatı olarak alınan ücretler 12 ay süresince yapılan Lonca İş Buluşmalarından hariç LONCA Üyeleri için gerçekleştirdiği şu hizmetler için harcanmaktadır.

 1. LONCA İş Buluşmaları Guruplarının Tanıtılması: Davetiye ve Davet Mektupları, Katalog ve Broşürler, Misafirler için tanıtım kitapçığı, LONCA tarafından bastırılmış kitaplar, Advertorial Haber ve makalelerin yayınlatılması ve çoğaltılması, Ticari Fuar, Seminer, Sempozyum ve Kongrelerin düzenlenmesi, Esnaf Bülteni Dergisinde yılda bir sefer şirketinizin reklamının yayınlanması, PR Ajansı, Reklam, Basın Açıklamaları, Halkla İlişkiler, Sosyal Medya Ağı kurulumu ve işletilmesi,
 2. www.loncaisbulusmalari.com sitesinin bilinirliğinin arttırılması ve tanıtılması.
 3. LONCA İş Buluşmaları Guruplarına Lojistik Destek sağlama; Yeni Üyelerin ve Misafirlerin LONCA iş Buluşmaları toplantılarına en kısa sürede uyum sağlamaları için görüntülü veya görüntüsüz, sesli CD’lerin temini. Üye kişi ve İşyerleri için LONCA Üyesi olduğunu belirten, masablok, vitrinblok, dönkart , fotobloklar bastırıp Üyenin İşyerinde en görünür yere asmasını sağlamak.
 4. Kartvizit Fihristi, Yaka Kartı, İş Yeri Ziyaret Formları, İş Yönlendirme Formu, İsimlik, Yönetim Kadrosu için LONCA İŞ Buluşmaları Eğitim Kitabı, Her türlü eğitim malzemesi, Misafir Sözleşmesi, Üye Sözleşmesi, Üyelik Müracat Formu, LONCA Kurucularından ve Koordinatörlerinden sınırsız destek, eğitim programları, rozet, ödül plaketleri, Sertifika, üyeler için hazırlanan kitapçıklar, Yurt içi ve Yurt dışı Guruplarına Genel Merkez Desteği, 3 veya 4 ayda bir çıkartılan LONCA Haber Bülteni, Üyelerin LONCA İş Buluşmaları ile elde ettikleri başarıların bir araya toplandığı kitapçık.
 5. www.loncaisbulusmaları.com internet sitesi giderleri.
 6. Genel Merkez Giderleri: Maaş, Kira vb, Telefon, İnternet, Bilgisayar, Yazıcı, kâğıt vb. Kırtasiye ile posta ve ulaşım giderleri.
 7. Genel Merkez Ofisi Çalışanları: Tüm gurupların isteklerini karşılar, gurupların ve üyelerin sorunlarına çözüm üretir, PR, Haber, Basın Toplantısı, Tanıtım, Reklam, Sosyal Medya, İnternet Sitesi Güncelleme süreçlerini takip eder ve sonuçlandırır.
 8. Eğitim, Seminer vb. organize eder, Yurtiçinde İllerdeki ve Yurt dışında Ülkelerdeki LONCA İdari Ofisleri ile Türkiye’deki Genel Merkez bağlantılarının koordinasyonunu ve bağlantısını sağlar.
 9. LONCA Guruplarındaki Yönetim Kadrosunun bir kısmı (Gurup Başkanı, Üye İlişkileri Birim başkanı, Muhasip verdiği 6 aylık hizmet karşılığı olarak 6 aylık ücret ödemesi yapmaz.
 10. Her LONCA Gurubunda Yönetim Kadrosu 3 Kişiden oluşur. Bu kişiler 6 aylık hizmetin karşılığı 6 aylık Üyelik Aidatından muaf tutulur.

LONCA İş Buluşmaları Aşağıdaki Gündemle Toplanır:

 1. Kayıt-Karşılama - Serbest Tanışma - Ağ İletişimi
 2. Grup Yönetim Kadrosunu Tanıtma 
 3. AHİ'lik ve LONCA’ya Genel Bakış – Misyon ve Vizyonu
 4. İş Ağı oluşturma eğitimi (akşam yemeklerinde)
 5. Kartvizit Kutusunun dolaştırılması
 6. İş Yönlendirme Formlarının toplanması
 7. Ziyaret Formlarının Toplanması
 8. Yeni Üyeler ile Üyeliğini Yenileyenlerin İlan edilmesi
 9. Üyelerin Kendini Tanıtması 60 saniye ve bir üyenin 5 dakikalık Haftalık Sunumu ve çekilişte kazanana hediyesini takdimi.
 10. Üye İşleri Birim Başkanının Raporunun sunumu
 11. Muhasibin Duyurusu
 12. WATSAPP Grubunun en faydalı şekilde kullanılması
 13. Haftanın Konuşmacısının Tanıtımı. Haftanın Konuşmacısının 5 Dakikalık Sunumu
 14. İş Yönlendirmeleri, İş Yeri Ziyaretleri, Gerçekleşen iş tutarları ve  Teşekkürler (yazılı olacak)
 15. İş Yönlendirmelerinin, İş yeri Ziyaretlerinin, Yapılan Alış Verişlerin   Gerçekleşme Kontrolü...
 16. Son ayın en başarılı Gurup Yöneticisinin İlan Edilmesi (Akşam Yemeğin'de) 
 17. Toplantı Değerlendirme formlarının dağıtılması ve doldurulması...
 18. Üyelik Bilgilerinin paylaşılması...